بهترین ترکیب رنگ دکوراسیون

رنگ نوری است که به سطح اشیا تابیده شده و به چشم ما منعکس می شود.

یعنی در واقع طول موج های مختلف باعث می شود که ما رنگهای مختلف ببینیم. رنگ تأثیر زیادی در روان انسان دارد به شکلی که میتواند افراد بی قرار را آرام و افراد بی انگیزه را شور و شوق و انگیزه دهد. از آنجا که ما بیشتر وقتمان را در فضای بسته می گذرانیم با انتخاب رنگ های مناسب برای تزئینات داخلی و دیوارها می توان محیطی تسلی دهنده ساخت. در راستای همین هدف اینجانب مازیار دلفانی با توجه به مطالعات دقیق و کارشناسی شده و تجربه چندین ساله در طراحی دکوراسیونهای داخلی بهترین و تناسبدار ترین رنگها را بشکل عکس با در زیر قرار دادم.

https://telegram.me/ActorDecor

decordel-9

decordel-10

decordel-11

decordel-12

decordel-13

decordel-14

decordel-15

decordel-16 decordel-17 decordel-18 decordel-19 decordel-20 decordel-21

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.

Related Posts