تختخواب های آپارتمان

تخت خواب برای آپارتمانهای کوچک و کمجا

یکی از مشکلاتی که همیشه طراحان دکوراسیون با آن روبرو هستند، فضای کم موجود در خانه و مخصوصا اتاق خواب است. در این بین بزرگترین مشکل در اتاق خواب، تختواب است که فضای زیادی را اشغال می کند.

روش های متفاوتی برای جبران این کمبود در نظر گرفته شده است. از جمله می توان به تختخواب هاب طبقاتی، ترکیب تختخواب و میز و از همه رایجتر تختخواب های تاشو اشاره کرد. کمبود فضای اتاق خواب را با این روش ها تا حدودی می توان جبران کرد. در طراحی دکوراسیون، جذابیت و زیبایی حرف اول را می زند. وجود چنین تختخواب هایی نیاز به خلاقیت و انتخاب درست را بیشتر می کند. هماهنگی تختخواب با فضای داخلی اتاق، چیدمان و رنگ بندی اتاق یک موضوع بسیار مهم است؛ که طراحان دکوراسیون را به چالش می کشد.

DecorDELFAN (25) DecorDELFAN (26)

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.

Related Posts