نحوه سفارش کمد

نحوه سفارش کمد

مراحل سفارش انواع کمد دیواری

.:: مرحله ۱:
ارسال عکس توسط مشتری از فضایی که قرار است کار انجام شود یا ارسال اندازه ها روی کاغذ به آی دی @DelfanDecor

.:: مرحله ۲:
قیمت دادن اولیه توسط دلفان دکور (حدود قیمت)

.:: مرحله ۳:
درصورت موافقت مشتری با حدود قیمت ارائه شده ارسال آدرس محل جهت بازدید

.:: مرحله ۴:
اندازه گیری دقیق کار توسط آنالیزور دلفان دکور و تعیین رنگ کار

.:: مرحله ۵:
قیمت نهایی و تاریخ نصب توسط دلفان دکور تعیین میشود

.:: مرحله ۶:
تنظیم قرارداد و دریافت پیش پرداخت اولیه

.:: مرحله ۷:
طراحی شماتیک خودکار و کاغذ، ارسال برای مشتری و گرفتن ok

.:: مرحله ۸:
طراحی 3D با رنگبندی دقیق و ارسال
برای مشتری و گرفتن ok

.:: مرحله ۹:
دریافت پیش پرداخت ثانویه حداقل ۵۰ درصد قیمت کل

.:: مرحله ۱۰: اجرا…

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.

Related Posts